Stel cookie voorkeur in

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk:

Op elke basisschool in Nijmegen werkt een schoolmaatschappelijk werker. de schoolmaatschappelijk werker is er voor de leerlingen, hun ouders en de school. Wanneer leerkrachten, ouders of anderen vragen hebben over een kind of zich zorgen maken, dan kunnen zij bij de schoolmaatschappelijk werker terecht.

Als u een vraag heeft over uw kind, de opvoeding, of als u zich zorgen maakt kunt u contact met het sociaal wijkteam zoeken en vragen naar het schoolmaatschappelijk werk.

U kunt denken aan vragen over:

bijvoorbeeld pesten; sociale vaardigheden; hyperactief gedrag;

problemen rondom het eten; problemen rondom het slapen; als er in het leven van uw kind ingrijpende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden zoals een scheiding of een overlijden.

Kortom, voor alle vragen over uw kind, kunt u daar terecht.

De ondersteuning vanuit het schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk en gratis.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij de intern begeleider

Mascha Mail-den Dulk.