Stel cookie voorkeur in

Het Schoolgezondheidsteam

Het schoolgezondheidsteam

Graag stelt het GGD-team Jeugdgezondheidszorg op Het Kleurrijk zichzelf aan u voor.

Jeugdverpleegkundige  Moniek Geurts

mgeurts@ggdgelderlandzuid.nl

06-10252275

 

Jeugdarts  Levi van Iersel

 lvaniersel@ggdgelderlandzuid.nl

 

Logopedist

Angela van Groningen

avangroningen@ggdgelderlandzuid.nl

 

U kunt ons ook bellen via de afdeling Jeugdgezondheidszorg. (088) 144 71 11

(werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur)

Wanneer zien we elkaar?

Er zijn een aantal vaste momenten waarop we contact zoeken met alle leerlingen:

 De doktersassistent of jeugdverpleegkundige meet en weegt alle kinderen met kleren aan als ze 5, 8 en 11 jaar zijn. Zij onderzoekt bij 5 en 11 jaar ook of uw kind goed ziet. Vanaf november 2015 wordt bij alle kinderen bij wie bij de screening een overgewicht of obesitas geconstateerd wordt de bloeddruk gemeten. We vragen u vooraf of u aanwezig wilt zijn en sturen u een landelijke vragenlijst en/of een aandachtspuntenlijst. Zo kunt u ons laten weten of u vragen heeft. Na het onderzoek krijgt uw kind de meetgegevens zo snel mogelijk mee naar huis.

 De logopedist roept alle 5-jarigen om de beurt uit de klas om een praatje te maken. Zij let tijdens het gesprek op de spraak, taal, stem en het gehoor van uw kind. U krijgt vooraf bericht en ook achteraf over de uitkomst van het gesprekje. Wilt u uw kind graag al op jongere leeftijd laten onderzoeken door de logopedist? Laat het ons weten.

Inloopspreekuur

De jeugdverpleegkundige houdt elke tweede dinsdag inloopspreekuur op school, behalve in de schoolvakanties. Van 8.30 - 9.30 uur kunt u terecht in de consultkamer bij het consultatiebureau.

Iedereen kan een afspraak maken De GGD is er voor alle leerlingen en ouders. Heeft u een vraag over opvoeding, groei en/of ontwikkeling? Maak gerust een afspraak! Samen zoeken we dan naar mogelijkheden om de gezondheid en het welzijn van uw kind te verbeteren. 31

Samenwerking

We nemen via het Brede schoolondersteuningsteam (BSOT) deel aan de zorgstructuur op school om samen met andere professionals te bespreken welke extra ondersteuning een leerling mogelijk nodig heeft.

Liever geen contact?

Wilt u als ouders niet dat uw kind in contact komt met het team Jeugdgezondheidszorg? U kunt dit aan ons doorgeven via (088) 144 71 11 (werkdagen tussen 8.30 - 14.00 uur) of jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl .

Meer informatie? Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder ‘Mijn kind’ meer informatie. Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl leest u hoe we scholen helpen aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. We ondersteunen bijvoorbeeld bij thema’s als: gezond eten, bewegen, roken, alcohol, relaties en seksuele vorming.

 

Meer informatie?

Op www.ggdgelderlandzuid.nl vindt u onder "Mijn kind"meer informatie.

Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl

leest u hoe we scholen helpen aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen.