Stel cookie voorkeur in

De rol van de Intern Begeleider

De rol van de intern begeleider – IB’er

De directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie en inhoud van het onderwijs, het schoolteam en de zorgstructuur. Zij staat achter de sterke positie van de IB’er in de school. Zij maakt dat duidelijk aan het team en laat daarmee zien waar zij voor staat. De directie zal de IB’er ook stimuleren in haar (vernieuwende) rollen van ‘spil van de zorg’, ‘coach van de leerkracht’ en ‘schakel tussen school en externe deskundigen’. Zij zal voorwaarden creëren zodat de IB’er deze rollen goed kan vervullen. We denken hierbij aan zaken als professionalisering, tijd om een en ander uit te proberen en tijd om te overleggen met leerkrachten, leerlingen en ouders.

Op het Kleurrijk is Mascha Mali-den Dulk de intern begeleider. Zij is degene die veel weet over onze zorg. Over de zorg binnen de school, over externe hulp of over mogelijke verwijzing. Heeft u vragen omtrent de zorg voor uw kind, dan gaat u daarmee altijd eerst naar de leerkracht van uw kind. Komt u er samen met de leerkracht niet uit? Neemt u dan contact op met de IB’er. Zij is 4 dagen per week (maandag, dinsdag, donderdag en afwisselend woensdag of vrijdag) bereikbaar op school.