Stel cookie voorkeur in

Verlofformulier

Het Kleurrijk is wettelijk verplicht om van alle ingeschreven leerlingen de aan- en afwezigheid bij te houden. Als een leerling verzuimt, wordt dit geregistreerd. Is het verzuim ongeoorloofd dan is de school verplicht hiervan melding te maken.

Om verlof te krijgen moeten de ouders een ‘vrijstelling van geregeld schoolbezoek’ aanvragen bij de directie. De directie beoordeelt zo’n aanvraag vanuit wet en regelgeving (waar nodig in overleg met de leerplichtambtenaar) en kijkt of er een gewichtige reden is voor verzuim. Als een leerling verzuimt zonder dat hiervoor een geldige reden is en/of als de aanvraag is afgewezen, kan er een boete worden opgelegd.

Aanvraagformulieren voor een vrijstelling kunt u verkrijgen bij Martien, conciërge van de school van uw kind of u kunt het verlofformulier ook wel "Aanvraagformulier vrijstelling geregeld schoolbezoek" genoemd, hiernaast downloaden. U doet dit tenminste één week voorafgaand aan het gevraagde verlof moment.

Laat ingeleverde verlofaanvragen kunnen niet altijd tijdig in behandeling genomen worden. Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u samen met de benodigde verklaringen inleveren op school. (verwijskaart tandarts, ziekenhuis, jubileumkaart etc.) Dit laatste is belangrijk voor de behandeling voor uw aanvraag; zonder benodigde verklaringen kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Er is een uitzondering op bovenstaande: voor een plotsteling bezoek aan de huisarts hoeft u geen verlof aan te vragen, daarvoor mag u gewoon even naar school bellen. Doet u dit wel vóór aanvang van de lessen, zodat wij weten waarom uw kind afwezig is.

De volledige informatie over verzuim en verlof kunt u nog eens teruglezen in onze schoolgids.

.

 

 

Downloaden Verlofformulier

verlofformulier.pdf

Het verlofformulier kunt u digitaal uitdraaien, een handtekening van u is wel vereist.