Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

Vrijwel alle scholen in Nederland vragen aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage.
Deze ouderbijdrage wordt gebruikt om een aantal activiteiten van school te kunnen bekostigen.
Zonder ouderbijdrage is het bijna niet mogelijk om schoolreisjes, excursies, sportdagen, aanvullende verzekeringen voor leerlingen en andere evenementen te organiseren.
Ieder jaar ontvangt u een acceptgiro waarmee u het bedrag kunt betalen.

De ouderbijdrage bedraagt €40 en is bij ons op school inclusief het schoolreisje.

 

Stichting Leergeld

Als u de ouderbijdrage niet kunt betalen, dan kunt u een beroep doen Leergeld Nijmegen via Stichting Leergeld. Stichting Leergeld ondersteunt ouders en kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar die in de gemeente Nijmegen wonen en die een laag inkomen hebben. Leergeld kan eventueel bijdragen aan uit buitenschoolse sport- en culturele activiteiten voor uw kinderen. Als u een beroep wilt doen op Stichting Leergeld voor de betaling van de ouderbijdrage, dan heeft u een factuur nodig van school.

Meer informatie

Meer informatie over de ouderbijdrage kunt u krijgen bij onze bovenbouw coördinator Joyce Verheul.

Stichting Leergeld