Stel cookie voorkeur in

Externe communicatie

Brede school het Kleurrijk heeft een communicatieplan waarbinnen beschreven staat op welke manier onze communicatie is georganiseerd. Voor ouders/verzorgers is op deze plaats het stukje 'externe communicatie' opgenomen.