Stel cookie voorkeur in

SOOS

Overblijven op Brede School Het Kleurrijk.

Op onze Brede School bestaat de mogelijkheid voor de kinderen om tussen de middag over te blijven. Dit wordt georganiseerd door Stichting SOOS. Stichting SOOS biedt kwalitatief goede tussenschoolse opvang voor een zo laag mogelijke prijs. Uw kind kan op twee manieren gebruik maken van de TSO:

1. Vaste dag(en) per week. Per keer overblijven zijn de kosten € 1,80.

2. Incidenteel overblijven. Hiervoor wordt een digitale strippenkaart gebruikt. De kosten voor 10 strippen zijn € 25,00. De strippen blijven de gehele basisschooltijd geldig.

Voor beide opties geldt dat we bij voorkeur werken op basis van automatische incasso.

Het aanmelden van uw kind gaat via de website van SOOS: www.stichtingsoos.nl.

Voor ouders die niet via de site kunnen inschrijven hebben we inschrijfformulieren.

Wilt u uw kind maar zo af en toe laten overblijven, dan kunt u een strippenkaart bestellen. Ook dat gaat via de website van Stichting SOOS of met een formulier. Het TSO-team van het Kleurrijk staat onder leiding van Patricia Keizers, coördinator TSO.

Hoe ziet de middagpauze eruit bij de TSO op het Kleurrijk?

Om 12.00 uur worden de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 door de TSO-krachten uit de klassen gehaald, waarna ze gezamenlijk naar het schoolplein lopen. Daar kunnen de kinderen onder toeziend oog van de TSO-krachten naar hartenlust spelen en voetballen. Bij slecht weer blijven de kinderen in hun eigen klas, waar spelletjes en knutselmateriaal aangeboden worden. Van 12.30 - 13.00 uur eten de kinderen hun zelf meegebrachte lunch op. De TSO-krachten blijven bij de kinderen tot de leerkracht terug is van zijn/haar pauze. De groepen 1/2 worden om 12.00 uur door de TSO-krachten opgevangen in hun eigen klas. De kinderen eten eerst hun zelf meegebrachte lunch op en gaan daarna om 12.30 uur naar buiten om samen met de TSO-krachten te spelen. Om 13.00 uur gaan zij naar binnen en worden ze weer overgedragen aan de leerkracht. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen, waar vaak een bewegingspelletje aangeboden worden. Ook is er teken- en knutselmateriaal aanwezig.

Als u vragen heeft over de TSO kunt u altijd terecht bij Patricia Keizers.

Haar telefoonnummer: 06-574 31154. Haar e-mailadres: patricia.keizers@stichtingsoos.nl

.