Stel cookie voorkeur in

Bindkracht 10

Bindkracht10.pdf

 Welzijnsorganisatie Bindkracht10 Nijmegen biedt ondersteuning aan mensen om ze volwaardig mee te laten draaien in de samenleving. Onze medewerkers staan dichtbij de bewoners in de diverse wijken en organiseren samen met vrijwilligers diverse projecten en activiteiten.

Voor wie zijn we er? Wij zijn er voor alle bewoners van de stad Nijmegen die onze ondersteuning kunnen gebruiken: kinderen, hun ouders, jongeren en volwassenen. Wij zijn er waar bewoners geen kansen zien, geen vrijheid voelen of hebben. Vrijheid om te kunnen kiezen wie ze willen zijn en wat ze willen doen.

Wat doen we? Door te investeren in mogelijkheden, voorkomen we moeilijkheden. Wij kennen de mensen uit de buurt en weten als geen ander wat er speelt in de wijk. Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn en aandacht te hebben voor de individuele én collectieve vraag van bewoners, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en verbondenheid. Daarom staan wij, samen met vrijwilligers en partners, klaar om bewoners.

Activiteitenplein: Na schooltijd kunnen kinderen in het Activiteitenplein terecht. Daar wordt altijd begonnen met een rustmoment en vervolgens starten de activiteiten. Kinderen kunnen dan naar de diverse activiteiten van het Activiteitenplein. De activiteiten worden in samenhang met een educatieve doorgaande leer- en ontwikkelingslijn ontwikkeld en uitgevoerd. Er is verbinding tussen binnenschools en buitenschools. De activiteiten worden op verschillende plaatsen binnen 't Hert uitgevoerd, bijvoorbeeld in de kookstudio, de BSO, Activiteitenplein of het technieklokaal.

OuderKindCentrum (OKC) het Kleurrijk:  Het OuderKindCentrum is een buurtvoorziening voor ouders (meestal vrouwen) en kinderen, waar zij andere ouders en kinderen kunnen ontmoeten. Ook kunnen ouders en kinderen hier meedoen aan activiteiten die worden georganiseerd of zelf initiatieven ontplooien.

Daarnaast kunnen ouders terecht bij professionals en vrijwilligers van Bindkracht 10 voor ondersteuning of advies bij het opvoeden van kinderen.

De activiteiten van het OKC zijn vraaggericht, dus bedacht op basis van wensen, behoeften en interesses van wijkbewoners. Bijvoorbeeld een workshop taart versieren, sieraden maken, samen koken en eten of een voorlichting over gezondheid of opvoeding. Er werkt een aantal vaste vrijwilligers bij ons, u kunt ook vrijwilliger worden! 

http://bindkracht10.nl/