Stel cookie voorkeur in

Rode unit - Groep 3-4A en 3-4B en 3-4C

Werkwijze

In groep 3 begint voor de meeste kinderen het échte leren lezen, schrijven en rekenen. Dat is dan ook het belangrijkste thema in deze groep. De werkwijze blijft heel afwisselend en uitdagend, want we vinden het van belang dat de leerlingen deze belangrijke stap ook leuk vinden. Er wordt gebruik gemaakt van diverse materialen en aansluitende computerprogramma’s. De leesmethode en de schrijfmethode sluiten goed op elkaar aan. In groep 3 blijft er onverminderd aandacht voor expressie: gym, handvaardigheid, drama, tekenen, muziek en dans! Om ouders te betrekken bij ons onderwijs is er één keer in de drie maanden een inloopmoment.In groep 4 maken de kinderen voor het eerst kennis met de aardrijkskunde en geschiedenis methode Argus Clou. De lessen beginnen met onderwerpen die herkenbaar en dichtbij huis zijn en breiden langzaam steeds meer uit naar de rest van de wereld.

Materiaal / projecten

  • Veilig Leren Lezen: methode om te leren lezen.
  • Pennenstreken: methode om te leren schrijven.
  • Wereld In Getallen: een methode voor rekenonderwijs.
  • Natuurprojecten en schooltelevisie: ‘Huisje, boompje, beestje’.
  • Programma ‘Overstap’: een leesprogramma waarbij ouders met hun kinderen thuis leuke boekjes kunnen lezen die goed aansluiten bij het leesniveau van groep 3.
  • Leefstijl: een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en levensovertuiging.