Stel cookie voorkeur in

Groene unit - Groep 1-2A, 1-2B en 1-2C

Werkwijze

In de groepen 1 en 2 wordt gezorgd voor een goede start op de basisschool.  We werken verder aan de algemene brede ontwikkeling van het kind. Er is aandacht voor bewegen (motoriek), leren spelen en functioneren met anderen (sociale vaardigheden) en we ontwikkelen het nadenken en ontdekken (cognitieve ontwikkeling).

Kinderen van 4 tot en met 6 jaar zitten samen in een groep. Dat is goed voor de groepsdynamiek en stimuleert het leren van en met elkaar. Extra aandacht wordt besteed aan de Nederlandse taal en rekenen. Het uitbreiden van de woordenschat en het voorbereiden op leren lezen en schrijven zijn belangrijke onderdelen. Datzelfde geldt voor voorbereidende rekenvaardigheden. En omdat kinderen graag al doende leren, staan het ‘doen’ centraal.

 

Materiaal / projecten

  • Piramide: een totaalprogramma dat aandacht besteedt aan alle ontwikkelingsgebieden van kleuters. In de vorm van projecten worden kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling.
  • Piramide - boekje: ouder-kind boekje met ideeën om de ontwikkeling van uw kind thuis verder te stimuleren.
  • Piramide - middagen: ongeveer 6 bijeenkomsten voor ouders waarin meer verteld wordt over de projecten, wat de kinderen op dat moment aangeboden krijgen en waarbij er regelmatig een activiteit samen met de kinderen wordt gedaan.
  • Dans voor kleuters.
  • Leefstijl: een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling en levensovertuiging.
  • De zogenaamde Kijk registratie als leerling volgsysteem.