Stel cookie voorkeur in

Toekomstuitspraken

  • Onze school is voor ieder kind een veilige school: in de klas, op de gangen, op het plein.
  • Taal en rekenen zijn erg belangrijke vaardigheden voor later. Hieraan besteden we veel aandacht.
  • De school heeft een kunst- en cultuur profiel. Door bezig te zijn met kunst en cultuur geven we onze leerlingen de gelegenheid om verschillende kanten van zichzelf te laten zien. Dat geeft aan hen zelfvertrouwen om te leren, ook als het om andere vakken gaat.
  • Er is een goed evenwicht tussen kennis, creatieve en sociale vorming en ‘dingen doen’.
  • Kinderen ontwikkelen zich op basis van hun eigen capaciteiten. Sommigen gaan snel, sommigen wat langzamer, anderen gaan anders. Voor ieder kind is plaats, voor ieder kind is een eigen ontwikkelingstraject.
  • Ieder kind heeft een plaatsje in de basisgroep: dat is zijn ‘thuis’. Het leren gebeurt in kleinere leergroepen. Daar krijgt de leerling betere instructie op maat en kan zich optimaler ontwikkelen.
  • Maakt de leerling vorderingen ten opzichte van zijn eigen startpunt? En hoe verloopt de ontwikkeling ten opzichte van klasgenoten en het landelijk gemiddelde? De school houdt het goed in de gaten.
  • De school stimuleert de aangeboren nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van kinderen. Zo vindt leren natuurlijk plaats op school, maar er is geen enkele reden om er buiten de school mee op te houden...
  • De school is geen eiland. Een goede communicatie en samenwerking met anderen is belangrijk: met ouders op de eerste plaats en ook met andere professionals en met de buurt en de wijk.

Meer informatie