Stel cookie voorkeur in

Meerjaren schoolplan

Iedere school heeft een meerjaren schoolplan. Ons huidige plan loopt tot en met schooljaar 2018-2019. Omdat het bovenschools strategisch beleidsplan een jaar is opgerekt, zal ons schoolplan ook nog een extra jaar doorlopen. Dit betekent dat het plan geldt tot en met schooljaar 2019-2020.