Stel cookie voorkeur in

School- en klassenafspraken

Schoolafspraken

We hebben een visie op onderwijs en een mooi schoolgebouw waarin we gezamenlijk nastreven onze doelen te bereiken. Dat betekent dat we zaken op een bepaalde manier doen, en dat we het belangrijk vinden om ons daarbij aan twee belangrijke afspraken te houden.

 1. Het maakt niet uit of iemand anders is, anders denkt of anders doet. Op onze school heeft iedereen respect voor elkaar. Hoe laat je dat zien? Door te letten op wat je zegt, door niemand uit te lachen, door niemand te pesten of zelfs pijn te doen en door van elkaars spullen af te blijven.
 2. We zorgen samen voor een goede gezellige sfeer op school. Dat doen we door aardig te zijn voor elkaar, te kijken naar de goede dingen en elkaar te helpen als iemand daarom vraagt.

 

Klassenafspraken

Iedere groep stelt aan het begin van het schooljaar ook eigen afspraken op.
Voorbeelden van onze afspraken zijn:

 • We zorgen er voor dat alle kinderen aansluiting kunnen vinden.
 • We accepteren en respecteren iedereen zoals hij is.
 • Het stellen van vragen zorgt voor belangrijke leermomenten. Van fouten maken leren wij.
 • We zijn blij met complimenten krijgen dus ook met complimenten geven.
 • We zijn trots op de mooie spullen van de school en hebben daar zorg voor. Dat geldt ook voor de spullen van anderen.
 • Als we boos of verdrietig zijn proberen we toch met elkaar te praten. Soms met de hulp van de juf of de meester.
 • Alle kinderen op school en in de klas zijn allemaal even welkom.
 • Het is veel belangrijker om met elkaar te praten dan over elkaar te praten.
 • Als het kan, dan helpen we elkaar.
 • We laten aan pestkoppen zien, dat we pesten niet leuk vinden. Je kunt rechts het pestprotocol downloaden en het is ook op school in te zien.

Meer informatie