Stel cookie voorkeur in

Manier van lesgeven

Onze manier van lesgeven houdt rekening met verschillen tussen kinderen. We werken in elke groep met het model van de ‘grote en kleine groep’.

  • Kinderen die weinig instructie nodig hebben, kunnen al snel zelf aan de slag.
  • Kinderen die meer instructie en hulp nodig hebben, worden in kleine groepen verder begeleid.

Zo krijgt iedere leerling zoveel mogelijk les op maat.

Ons gebouw is hier ook op aangepast. We werken in vier verschillende units: een groene unit (groepen 1, 2), een rode unit (groepen 3 en 4) , een paarse unit (groepen 5 en 6 ) en een blauwe unit  (groepen 7,  en 8). In iedere unit zijn drie lokalen waar de algemene instructies gegeven kunnen worden.

De unit bestaat ook uit een grote tussenruimte. Hier kunnen kinderen de lesstof verwerken, samenwerken en/of zelfstandig werken middels een weektaak/dagtaak.

De leerkrachten houden de vorderingen van elke leerling goed bij. Ze zorgen ervoor dat de leerling de juiste instructie krijgt en kan oefenen op het goede niveau.

Er is altijd een grote variatie in verwerkingsopdrachten: basisopdrachten, herhalingsopdrachten, opdrachten die de lesstof nog wat uitdiepen, opdrachten die een interessant uitstapje maken naar een ander vakgebied. Daarbij letten de leerkrachten goed op de landelijke norm: wat is gemiddeld en wenselijk voor deze jaargroep?

In elke groep staan computers om mee te werken. De leerlingen kunnen extra oefenen met software die hoort bij de methodes. Ook kunnen ze de computers gebruiken voor het maken van werkstukken of het opzoeken van informatie op het internet. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van  tablets. Deze worden in de klassen ingezet bij met name taal en rekenen.

We maken afspraken met leerlingen over de aanpak van het leren en bekijken samen wat voor hen werkt, en wat niet. Zo leren leerlingen zichzelf beter kennen en zijn ze beter in staat om hun eigen leren te sturen.

Onze manier van werken maakt het voor leerlingen mogelijk om over veel zaken mee te denken en mee te bepalen hoe het leren eruit gaat zien. Dat betekent ook dat leerlingen naar zichzelf moeten (leren) kijken, op een kritische manier als dat nodig is. ‘Kan ik mijn werk zó inleveren?’ of ‘Heb ik mijn werk voldoende gecontroleerd en verbeterd?’ zijn vragen die ze zichzelf leren stellen.

Onze leerkrachten zijn intensief geschoold om dit proces goed te begeleiden en om hun lessen op de goede manier te organiseren.