Stel cookie voorkeur in

Bibliotheek op School

Bij ons op school hebben we een eigen Bibliotheek op School (BoS). Maar wat houdt dit nou precies in en hoe gaat het in zijn werk? Hieronder vind je nuttige informatie erover.

Hoe gaat Bibliotheek op School (BoS) in zijn werk?

Plezier in lezen, meer lezen, beter in taal. Met behulp van geletterdheid meer kansen voor kinderen creeren. Dat is de ambitie van de Bibliotheek Gelderland Zuid.

De bibliotheek is specialist in lezen, leren en informeren. Vanuit dit specialisme willen zij het onderwijs in ons werkgebied ondersteunen om kinderen goed en met veel plezier te laten lezen en die goed en kritisch met oude en nieuwe media om kunnen gaan. Kinderen die plezier hebben in lezen hebben minder kans in een taalachterstand en vergroten hun kansen in de toekomst.

Om dit te kunnen bereiken gaat de bibliotheek in gesprek met het basisonderwijs aan de hand van de leerdoelenmatrix.

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren meer te lezen, op school en thuis.

Meer informatie

Wat is de leerdoelenmatrix?

De leerdoelenmatrix is gebaseerd op de kerndoelen van het primair onderwijs. Er wordt gekeken bij welke leerdoelen de bibliotheek ondersteuning kan bieden. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid over de diensten van de bibliotheek en hoe die aansluiten bij het onderwijscurriculum. Deze matrix richt zich op de kerndoelen van leesbevordering en mediawijsheid.

De leerdoelenmatrix omvat 5 thema’s en elk thema laat een doorgaande leeslijn zien van groep 1 t/m 8.

 1. Richt zich op inhoudelijke diensten aan de leerlingen van het primair onderwijs.
 2. Geeft meer structuur en inzicht in het onderwijsprogramma van de bibliotheek.
 3. Zorgt dat er voldoende keuzemogelijkheden zijn om te beantwoorden aan de vraag van een school.
 4. Laat zien dat de bibliotheekproducten aansluiten bij het curriculum van school.
 5. Maakt de verhouding tussen leesbevordering en mediawijsheid duidelijker.
Werkwijze

De bibliotheek gaat in gesprek met school om te onderzoeken waar de school ondersteuning van de bibliotheek bij wil gebruiken. Aan de hand hiervan wordt door de bibliotheek een trajectvoorstel gemaakt.

Themacollecties

De leerkracht kan via de catalogus van de bibliotheek titellijsten opvragen en zo boeken zoeken over een specifiek thema.

De lijsten zijn onderverdeeld in:

 • Voorschools
 • Onderbouw
 • Middenbouw
 • Bovenbouw

De lijsten bevatten zowel informatieve boeken als leesboeken. De leesboeken zijn ook heel goed te gebruiken bij de zaakvakken.

Mogelijkheden van de Bibliotheek op School

BoS Basis: De basisversie biedt scholen en kinderen leesplezier en mediawijsheid in de vorm van:

 • Collectie
  • Een vaste collectie met inname- en uitleenapparatuur in de school
  • Digitaal reserveren uit de jeugdcollectie van de Bibliotheek Gelderland Zuid & transport
  • Alle kinderen een Alles-in-één Jeugdabonnement van de Bibliotheek Gelderland Zuid
  • Lidmaatschap voor elke groep (materialen reserveren voor thema’s of voorlezen)
  • Inhoudelijke begeleiding van vrijwilligers
  • Digitaal portaal schoolWise
 • Web-based digitaal portaal voor thuis en op school
  • Zoeken in schoolcollectie en jeugdcatalogus van de Bibliotheek Gelderland Zuid, en naar websites en filmpjes in databanken als SchoolTV Beeldbank
  • Leeslog voor kinderen voor verlanglijstjes, boekrecensies, leestips aan vrienden
  • Lerarenportaal voor leesgedrag en –motivatie van leerlingen en geven van leespluim
  • ICT-helpdesk
 • Expertise
  • Cursus Open Boek voor leescoördinatoren over leesbevordering en –motivatie
  • Analyse landelijke Monitorgegevens over leen- en leesgedrag en –motivatie van leerlingen en leesbevorderend gedrag van leerkrachten
  • Advies voor het leesmediaplan aan de hand van leer/kerndoelenmatrix

BoS Plus: BoS Plus biedt een aantal extra voordelen bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma van het leesmediaplan

 • Activiteiten & projecten. De Bibliotheek kan het leesplezier en mediawijsheid op uw school samen met u concreet maken via activiteiten en projecten
 • De BoS-Academie voor leerkrachten, vrijwilligers en ouders. Elk jaar organiseert de Bibliotheek Gelderland Zuid deskundigheidsbevordering via de BoS-Academie voor leerkrachten, vrijwilligers en ouders. Momenten van inspiratie, bijscholing en kennisdeling
 • Presentatieadvies & -meubels. Hoe je boeken, thema’s of projecten goed kan presenteren met de juiste boeken en juiste manier van inrichting, is onderdeel van het leesmediaplan. De Bibliotheek biedt presentatieadviezen