Stel cookie voorkeur in

BSO

Bso het Kleurrijk

Bso het Kleurrijk is kleinschalig van opzet met twee groepen waar samen maximaal 33 kinderen komen op maandag, dinsdag en donderdag.

We maken gebruik van 2 lokalen op de begane grond. Het ene is het handarbeidlokaal van school en het andere lokaal is het muzieklokaal, wat we volledig anders inrichten. De kinderen maken ook gebruik van de speelplaats op het dak en bij slecht weer van  het speellokaal van basisschool het Kleurrijk. Soms wisselen we kinderen uit met het activiteitenplein van voorzieningencentrum 't Hert.

Op minder drukke dagen zoals woensdag en vrijdag en in de schoolvakanties zijn er voldoende mogelijkheden voor opvang bij bso De Wieken aan de Floraweg waar we mee samenwerken. Veel kinderen het het Kleurrijk gaan naar de vakantieopvang. Op maandag, dinsdag en donderdag bieden we voorschoolse opvang van 7.30 tot 8.30 uur.

Op de meeste studiedagen bieden wij de hele dag gratis opvang voor die kinderen, die normaal die middag komen.

Voorzieningenhart 't Hert huisvest veel organisaties zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, consultatiebureau en een logopediste en natuurlijk brede school het Kleurrijk. Het is het hart van de wijk en we zijn blij daar onderdeel van te zijn.

 

Verlengde opvang nodig?

Laat het KION klantrelaties (klantrelaties@kion.nl) weten!  Mogelijk wordt het gestart bij meerdere aanvragen.

 

OuderCommissie BSO

De OuderCommissie van de BSO bestaat uit:

  • Karlijn Wonders (voorzitter)
  • Christine Timmerman (secretaris)
  • Auke Winkes-Rijnbeek (penningmeester)

Contact: oc.bsokleurrijk@kion.nl 

 

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op www.kion.nl.

Inschrijven BSO

VSO

TSO