Stel cookie voorkeur in

Schoolwijzer

Naar de basisschool? Eerst langs Schoolwijzer Nijmegen

Wie zijn of haar kind op een school in Nijmegen wil aanmelden, doet dat op een centrale plek. Die centrale plek is Schoolwijzer Nijmegen.
Aanmelden kan via de site van Schoolwijzer (www.schoolwijzernijmegen.nl, actief vanaf 1 april 2009) of op afspraak op het kantoor van Schoolwijzer.

 

Waarom een centrale aanmelding?

Via een centrale aanmelding worden de beschikbare plekken op basisscholen eerlijk, rechtvaardig en trasparant verdeeld. Voor het toewijzen van schoolplekken hanteert Schoolwijzer namelijk spel - en voorrangsregels die gelden voor alle aanmeldingen en alle scholen. Regels die voorrang geven aan broertjes en zusjes, aan kinderen uit de buurt en aan kinderen die positief bijdragen aan de verhouding kansarme - kansrijke leerlingen.

 

Zes voorkeurscholen

Schoolwijzer Nijmegen maakt het ouders makkelijk, want zij kunnen hun kind tegelijkertijd op meerdere scholen aanmelden. Ouders mogen tot 6 voorkeurscholen opgeven.
Daarbij moeten ze wel aangeven waarom die school de voorkeur heeft. Redenen kunnen zijn: een broertje of zusje dat al op de voorkeursschool zit, de ligging van de school (op loopafstand) of vanwege religieuze of levensovertuiging. Ouders mogen ook een andere reden opgeven.
De meest favoriete school komt op positie 1, de minst favoriete op positie 6. Hoe meer scholen een ouder opgeeft, hoe groter de kans dat het aangemelde kind een plekje krijgt op een voorkeurschool.

 

Kansrijk en kansarm

Kansarme leerlingen lopen bij aanvang van hun schoolloopbaan op achterstand in leerprestaties en ontwikkeling. Het opleidingsniveau van de biologische ouders, de verzorgers of de voogden bepaalt hoe kansrijk een kind is. Schoolwijzer Nijmegen streeft zoveel mogelijk naar een klassamenstelling van 30% kansarme en 70% kansrijke kinderen.
Kansarme kinderen kunnen zich dan optrekken aan de kansrijke kinderen, zonder dat dat de prestaties van de laatste groep schaadt. Voor alle kinderen is deze samenstelling een goede en realistische voorbereiding op het maatschappelijk (en sociaal) leven tijdens en na de schooltijd.

 

Voor wie

De centrale aanmelding geldt voor alle kinderen die in Nijmegen basisonderwijs willen volgen, dus voor de groepen 1 t/m 8. Aanmelden voor groep 1 kan vanaf dat het kind de leeftijd heeft van 2 jaar + 9 maanden. Rond die periode krijgen ouders, woonachtig in Nijmegen, bericht van schoolwijzer met het verzoek hun kind aan te melden. Overigens, waar hier gesproken wordt over ouders kunnen dat ook voogden zijn of verzorgers van een kind.
Wie buiten Nijmegen woont of wie zijn/haar kind aanmeldt voor de groepen 2 t/m 8 moet zelf zijn/haar weg weten te vinden naar www.schoolwijzernijmegen.nl. Scholen hebben hier een verwijsfunctie. O.a. via hun website moeten zij ouders helpen de site van Schoolwijzer te vinden.

Aanmelden

U mag uw kind aanmelden vanaf de leeftijd van 2 jaar + 9 maanden.
Rond die periode krijgt u van Schoolwijzer Nijmegen een verzoek om uw kind aan te melden voor groep 1.

U kunt uw kind verder het hele jaar door aanmelden. Doet u dat echter vóór 1 maart, voorafgaand aan de start van het schooljaar, dan heeft u de grootste kans dat uw kind een plek krijgt op een school van uw voorkeur.

Voor meer informatie over deze procedure en de plaatsingsdata kunt u terecht bij:

Schoolwijzer Nijmegen
Kelfkensbos 38
6511 TB Nijmegen
(024) 360 20 22
info@schoolwijzernijmegen.nl

Of op de website van de Schoolwijzer:

Schoolwijzer